Make your own free website on Tripod.com

Vihangam Yoga- A way to Enlightenment & Ultimate Realization to God

Publications

Publication Hindi Article 1

 

List of Publications: (H=Hindi, E=English, M=Marathi, T=Tamil, R=Russian)

        Books Authored by Abhyas Sidha Sadguru Shri Sadafal Deo Ji Maharaj:
 
 

 

Swarveda (Mool) H    
Beejak-Bhashya H    
Rigvediya Brahma Vidya Bhashya H    
Yajurvediya Brahma Vidya Bhashya H    
Samvediya Brahma Vidya Bhashya H    
Atherbvediya Brahma Vidya Bhashya H    
  Vigyan Darshan H    
Bharat Bhraman H    
Patanjal Yoga Darshan Bhashya H    
Sahajopnishada H    
  Ashtangyoga Darshan H    
Sankat Mochan(Mool)
H    
Vandana H
E, T&R.
Yoga Rahasya H    
Yoga Tatva Darpan H    
  Ashram Niyamavali H    
  Swarved : Bhag-3( Uttrardh Mool) H    
  Stri Moha Timir Bhaskar H    
  Yoga Chandrika H    
Vishwa Rajya Vidhan H    
  Bal Shiksha- Part II H    
Sadafal Niti H    
  Adarsh Shishya H    
  Vihangam Yoga H    
  Adhyatma Yoga H    
Vihangam Yoga Prakash H    
  Patita Shuddhee H    
  Vanika Shiksha H    
Vedanta Darshan Bhashya H    
Shabda Prakash
H
   
Gyan Gudery Bhashya
H
   

Books Authored by Pratham Parampara Sadguru Shri Acharya Dharam Chandra Deo Ji Maharaj:

 
 

 

Swarveda Bhashya Bhag -I
H
 
 
Swarveda Bhashya Bhag-II
H
.
 
Swarveda Bhashya Tritiya Mandal
H
   
 
Swarveda Bhashya Chaturth Mandal
H
 

 

  Swarveda Bhashya Pancham Mandal
H
 

 

Brahma Vidy Aur Mat Sampradaya
H
   
Sadguru Divya Charitavali
H
 

eBook

 

Kabir Aur Brahma Vidya
H
   
  Sadguru Deo Kaun Thhe
H
 
 
Divya Jivan Katha
H
   
  Prashnotri
H
   
Amritvanee
H
   
  Bodhamrit
H
   
 
Gyanamrit
H
   
  Kenopnished Bhashya
H
   

Books Compiled by him:

 
H
  Sadhakon Se (Bhag-1)
H
   
  Sadhakon Se (Bhag-2)
H
   
  Upashyadev Bramha Hain
H
   
  Vedic Braham Vidya
H
   
Nitya Anadi Tattava
H
   
  Jigyashu Banen
H
   
  Sadguru Kise Kahten Hain?
H
   
  Annand Kahan?
H
   
Adhyatm Ki Yor Berhein
H
   
  Para Path Ke Adhikari Kaun?
H
   
  Adhyatm Niantran
H
   
  Main Kaun Hoon?
H
   
  Binu Vani Baaketa Bad Yogi
H
   
  Mano Nigrah
H
   
  Karmyogi Bano
H
   
Yoga Ka Adi-Prabartak Kaun Hain?
H
   
  Vihangam Yoga Adi Pravartak kaun Hain?
H
   
  Vihangam Yoga: Ishwar Prapti ka Sadhan     
         

        Dwitiya Parampara Sadguru Acharya Sri Swatantra Deo Ji Maharaj:

 
 

 

Swarveda Bhashya(Uttarardh)
H
   
Shreemad Bhagwad Geeta Bhashya
H
   
  Shabda Prakash Bhashya
H
   
Vandana Bhashya
H
 
Sankatmochan Bhashya
H
   
Man Ne Rangay Rangaye Yogi Kapda
H
   
  Sadguru Chinho Re Bhai
H
   
E man Baniya Baan Chode
H
   
Awadhu Amal Karai So Gawai
H
   
  Marag Vihangam Batawein Santjan
H
   
  Sadho Bhajan Bhed hai Nyara
H
   

       Books Authored by Other Eminent Scholars& Devoted Disciples:

Late Prof. Triloki Nath Pandey, H.O.D. (Eng)

 

Lecture on Vihangam Yoga
-
E
  Adhyatmic Nibandh Bhag-1
H
   
  Adhyatmic Nibandh Bhag-2
H
   
Adhyatmic Nibandh Bhag-3
H
   
  Translator : Swarved Bhashya Bhag-1
-

E-U/PRINT.

 

 
  Translator : Swarved Bhashya Bhag-2
-

E-.U/PRINT.

 
Translator : Swarved Bhashya-3 (Uttrardh) i.e "Swarved Second Half"
-

E

 

Late Dr. Rajeshwar Prasad, MRCP

 
 

 

-
E
eBook
Introduction to Vihangam Yoga
-
E, R
Concept of a Yogi
-
E
Towards God Realisation      
         

Shri Sukh Nandan Singh 'Saday', Retd. Cheif Engr., Bokaro Steel

Vihangam Yoga- Ek Jhalak
H
E
 

Dr.K.D.Sinha, Retd. Prof.RIT (Jamshedpur)

 
 

 

Disintegration of Sensational Culture & Dawn of Vihangam Yoga
-
E
 

Other Ashram Books:

G
H
  Pratham Parampara Sadguru
H
   
  Geeta Prabachan Mala
H
   
  Vihangam Yoga Ek Parichay
H
   
Swameeji Ke Saath Ek Versh (Sansmaran)
H
   
Pal Mein Alakh Lakhawe (Sansmaran)
E
  Amriten Nam Bhejire
H
   
Mrityu Deo Ke Dwar Per
H
   
Mrityu Ke Pashchat
H
   
  Vihangam Yoga Pradeepika
H
   
Sadguru Sadafal Vani Bhag1
H
   
Aap Sadafal Aapahi Bindu
H
   
  Vihangam Yoga Prathamic Sopan
H
   
  Paryavaran Pradooshan Aur Yoga
H
   
  Swarved Bhashya Bhag-II
M
   
  Swarved Bhashya Bhag-I

ITALIAN

 

   
  Divya Jivan Katha      
  Shreemad Bhagwad Geeta( Padyanubad)      
Vigyana Darshana
-
E
 
Sadguru Sadafal Vani Bhag 2
H
   
Sadguru Sadafal Vani Bhag 3
H
   
H
  Code of the Conduct of the Ashram
H
E
 
Sadguru Divya Charitawali
-
E
Who was Sadgurudeo
-
E
 
  Divya Jivan Katha      
 
 
Yogi Ki Yog Lila
H
   
  Swasthya Aur Vihangam Yoga
H
   
Dr. Rajeshwar Prasad ke Kalem Se
H
   
Anmol Vachan
H
   
  Last Utterance of Sadguru    

 

 

 

 

 

.